Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

23.03.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Christos voskres!

Christos voskres!

Každou neděli k nám chodí do kostela pravoslavná sestra a já už čekám na její velikonoční pozdrav Christos voskres! A radostně odpovím Voistinnu voskres! To je poselství křesťanů skomírajícímu světu. Celý článek...

25.04.2018 [středa] - 30.04.2018 [pondělí], zveřejněno: 22.03.2018, kategorie: Akce
Pozvánka na putování po úchvatných biblických místech Turecka s pobytem na nádherném řeckém ostrově Patmos

Pozvánka na putování po úchvatných biblických místech Turecka s pobytem na nádherném řeckém ostrově Patmos

Prozkoumejte a prožijte úchvatná biblická místa Turecka - sedm církví z knihy Zjevení a nádherný biblický ostrov Patmos zvaný Egejský Jeruzalém, kde sv. Jan psal knihu Zjevení. Vrcholem putování bude návštěva známého poutního místa Meryemana nad Efezem, kde podle jedné z tradic žila a zesnula Panna Maria. Do 30. 4. 2018 navíc sleva 400,- Kč/osoba za včasné přihlášení! Celý článek...

21.03.2018 [středa], zveřejněno: 21.03.2018, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Akce
Přijďte na poutavou besedu o putování do Santiaga de Compostela na vozíčku

Přijďte na poutavou besedu o putování do Santiaga de Compostela na vozíčku

Již dnes se uskuteční beseda s Janem Duškem a Petrem Hirschem o jejich 640 km dlouhém putování do úchvatného Santiaga de Compostela na invalidním vozíku. Přijďte si poslechnout svědectví o tom, že i v těžké životní situaci je možné si splnit své sny a cíle. Akce proběhne od 18:30 na faře v Týništi nad Orlicí.
Celý článek...

20.03.2018, autor: Karel Voplakal, kategorie: Anekdoty
"Ach, ta láska sousedská!"

"Ach, ta láska sousedská!"

Poté, co Bůh stvořil svět, poslal archanděla Gabriela, aby se podíval, co vykonal. Vzal ho do Skotska. "Můj Pane, jaká je to krásná země! Dal jsi jí vysoké hory a hluboká údolí, zlaté břehy a hluboká moře, studenou a svěží vodu a spoustu živočichů v hvozdech. Dal jsi jí ty nejkrásnější ženy a nejstatečnější muže a obdařil je tím nejskvělejším pitím - whiskou! Celý článek...

19.03.2018, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
Slavnost svatého Josefa

Slavnost svatého Josefa

Svatý Josef je podle všeho stále pozorný k hlasu Hospodina, který řídí dějinné události a je připraven jednat podle jeho pokynů. - Benedikt XVI., Myšlenky o kněžství. - Milí přátelé. Děkuji za přání k sv. Josefu. Den sv. Josefa bývá svátkem mužů. Přejeme si proto, aby sv. Josef byl jejich vzorem péče o rodinu a vedl je po cestách vedoucích k P. Ježíši. Celý článek...

18.03.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vzdát se všeho prázdného, lživého a falešného v našem životě a snažit se následovat Krista

Vzdát se všeho prázdného, lživého a falešného v našem životě a snažit se následovat Krista

I my jsme povoláni svým životem oslavovat Boha a že jsme už jakoby předem, anticipovaně, zásluhou svého křtu, oslaveni. Pravda, s jedinou podmínkou. Vzdáme-li se všeho prázdného, lživého a falešného v našem životě a budeme-li se snažit následovat Krista. (Nepopírám, že to může být, a zpravidla i bývá, pokud jsme v následování Ježíše důslední, cesta křížová. Hlavně však, že vede ke Kristu a tím i k Bohu, neboť: „Kde jsem já, tam bude i můj služebník“.) Celý článek...

04.06.2018 [pondělí] - 07.06.2018 [čtvrtek], zveřejněno: 08.03.2018, kategorie: Akce
Zúčastněte se duchovních obnov s oblíbenými přednášejícími

Zúčastněte se duchovních obnov s oblíbenými přednášejícími

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory, animátory seniorů a lidi středního věku na duchovní obnovy s P. Ing. Miloslavem Fialou OPraem a P. Janem Rybářem SJ, které proběhnou v penzionu Marianum v Janských Lázních. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
13.03.2018 [úterý]
12.03.2018 - 15.03.2018
14.03.2018 [středa]
12.03.2018 - 15.03.2018
15.03.2018 [čtvrtek]
12.03.2018 - 15.03.2018
16.03.2018 [pátek]
16.03.2018 - 20.03.2018
17.03.2018 [sobota]
16.03.2018 - 20.03.2018
18.03.2018 [neděle]
16.03.2018 - 20.03.2018
19.03.2018 [pondělí]
16.03.2018 - 20.03.2018
20.03.2018 [úterý]
16.03.2018 - 20.03.2018
21.03.2018 [středa]
21.03.2018
23.03.2018 [pátek]
23.03.2018 - 28.03.2018
24.03.2018 [sobota]
23.03.2018 - 28.03.2018
25.03.2018 [neděle]
23.03.2018 - 28.03.2018
26.03.2018 [pondělí]
23.03.2018 - 28.03.2018
27.03.2018 [úterý]
23.03.2018 - 28.03.2018
28.03.2018 [středa]
23.03.2018 - 28.03.2018
25.04.2018 [středa]
25.04.2018 - 30.04.2018
26.04.2018 [čtvrtek]
25.04.2018 - 30.04.2018
27.04.2018 [pátek]
25.04.2018 - 30.04.2018
28.04.2018 [sobota]
25.04.2018 - 30.04.2018
29.04.2018 [neděle]
25.04.2018 - 30.04.2018
30.04.2018 [pondělí]
25.04.2018 - 30.04.2018
04.06.2018 [pondělí]
04.06.2018 - 07.06.2018
05.06.2018 [úterý]
04.06.2018 - 07.06.2018
06.06.2018 [středa]
04.06.2018 - 07.06.2018
07.06.2018 [čtvrtek]
04.06.2018 - 07.06.2018

facebook Přidejte se k nám

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?
Anketa
Postíte se?
Ano (65%)
 
Ne (35%)
 

Svátek Svátek

Dnes má svátek Gabriel.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Útěchu jim vleji. (Jer 31,13)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
„Proč to děláš, Bože?“
„Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci mu oblékli rudý plášť, upletli trnovou korunu a zdravili ho: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena. Když se mu dost naposmívali, vyvedli ho ven, aby ho ukřižovali.“ (Srov. Mk 15, 17-20)
24.3.2018, 21

Velikonoce – už po kolikáté?! Velikonoce – už po tolikáté...

O Matce Tereze se vypráví krátký příběh. Když se jednou ujala zubožené opuštěné dívky, zažila zvláštní věc. Ta dívka se jí podívala do očí a unaveně se zeptala: „Proč to děláš?“ Matka Tereza jí odpověděla: „Protože tě mám ráda.“ Holčička se rozzářila a třikrát zašeptala: „Řekni to ještě, řekni to, řekni to ještě.“

Jsou tu další Velikonoce. Přichází možná po 10., 20., nebo po 50.?  Znovu slyšíme ten samý pašijový příběh o Ježíšově umučení a v podvědomí nám může naskočit: Už to slyším po tolikáté. To znám...

Slova po nás stékají, aniž by se nás dotkla. Co s tím?

I když si to nemusíme uvědomovat, naše srdce jsou tu a tam, více či méně vyprahlá a bolavá, bezradná či otupělá. Zkusme zvednout hlavu a znovu se zadívat na Ježíše.

Boží slovo o Jeho smrti, která ale není koncem, je živé a aktuální pro nás všechny bez rozdílu. V každé situaci, kterou prožíváme, zaznívá opětovně poselství: má láska k tobě nemá hranice. Nedávám ti něco, ale sám sebe. Mám moc vyvést tě z hrobů, kde umřela tvá naděje, tvá ochota odpouštět, tvá důvěra v člověka, tvé rozhodnutí zůstat věrný….  Mám moc vracet život.

Tyto Velikonoce chtějí přinést novou naději i tobě, posílit tvoji víru v Boží věrnost. Abys mohl/ mohla opět vykročit v tichém úžasu nad Boží odpovědí na otázku: „Proč to děláš, Bože?“ „Protože tě miluji.“

Bože, řekni mi to ještě jednou…

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru