Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

29.04.2017, autor: Ján Majerník, kategorie: Zamyšlení
Audio: Homilie Jána Majerníka o závisti

Audio: Homilie Jána Majerníka o závisti

Doporučujeme

Homilie známého biblisty a zkušeného průvodce na poutních zájezdech po celém světě Mons. Dr. Jána Majerníka o nebezpečí závisti. Délka: 9 min. Celý článek...

07.05.2017 [neděle] - 14.05.2017 [neděle], zveřejněno: 28.04.2017, kategorie: Akce
Zveme vás na mimořádný zájezd do Fatimy, Lisabonu a na ostrov Madeira

Zveme vás na mimořádný zájezd do Fatimy, Lisabonu a na ostrov Madeira

Navštivte s námi v jubilejním roce Fatimu v Portugalsku, nejznámější mariánské poutní místo na světě a Lisabon, rodiště sv. Antonína Paduánského, patrona seniorů. Na Madeiře, ostrově věčného jara, budete zažívat nádherné probuzení do sluncem rozzářeného dne. Průměrná teplota zde ani v zimních měsících neklesá pod 20 °C. Uvidíte zajímavé památky, kostely, neskutečnou přírodu ostrova a ochutnáte vynikající místní víno. Uzávěrka přihlášek se slevou: 31. 5. 2017. Zájezd je již ze 3/4 obsazen! Celý článek...

27.04.2017 14:45, kategorie: Novinky
Videoreportáž: Kurz podmalby na skle

Videoreportáž: Kurz podmalby na skle

V obchodě Theodora v Českých Budějovicích se 22. dubna 2017 uskutečnil kurz podmalby na skle. Vedl jej výtvarník Jiří Honiss oceněný titulem "Nositel tradice", který uděluje ministr kultury ČR. Celý článek...

27.04.2017, kategorie: Ostatní
Pomozte nám propagovat web Simeon.cz!

Pomozte nám propagovat web Simeon.cz!

Web Simeon.cz je moderní křesťansky zaměřený web pro aktivní seniory a další zájemce. Nabízí především pozvánky na akce (nejen) pro seniory, tematické články, zamyšlení, adresář českého katolického internetu a reportáže z různých akcí. Uživatelé mohou zdarma využívat posílání elektronických pohlednic, přihlásit se k odběru novinek a prostřednictvím redakce zveřejňovat články, pozvánky, inzerci nebo vzkazy. Celý článek...

23.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přinášet do tohoto nepokojného světa Kristův pokoj a jeho lásku

Přinášet do tohoto nepokojného světa Kristův pokoj a jeho lásku

To je úkol, poslání, výzva, která neztratila přes všechna století, přes všechny vládce, režimy, války a pohromy, svoji platnost a naléhavost. Být tvůrci pokoje, hlasateli evangelia (více skutky, než slovy), nositeli naděje, radosti a „blahoslavenými, kteří, ač neviděli, přece uvěřili“. Pokoj vám! Celý článek...

21.04.2017 13:30, autor: Iris Herman, kategorie: Ostatní
Poezie: Drž mě za ruku

Poezie: Drž mě za ruku

Drž mě za ruku, když dech slábne se a úží, když stáří naše těla ohlodává a souží. I když budu mít možná mysl zmatenou, drž mě i přesto, nechej mě si vzpomenout. Celý článek...

21.04.2017, kategorie: Novinky
V Hradci Králové se sešli aktivní senioři

V Hradci Králové se sešli aktivní senioři

V Hradci Králové proběhl 20. dubna další kurz Akademie pro aktivní třetí věk, který pořádá zdejší Diecézní centrum pro seniory. Téma tohoto setkání bylo „Předávání víry v rodině“. Celý článek...

19.04.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Eucharistie a Maria

Eucharistie a Maria

Ptala se mne zbožná duše, zda je Panna Maria více radostná než bolestná. Pravda je, že je uctívána ponejvíce jako bolestná, ba sedmibolestná. Je to tím, že západní křesťanství častěji znázorňuje jejího Syna jako umírajícího než jako zmrtvýchvstalého. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
07.05.2017 [neděle]
07.05.2017 - 14.05.2017
08.05.2017 [pondělí]
07.05.2017 - 14.05.2017
09.05.2017 [úterý]
07.05.2017 - 14.05.2017
10.05.2017 [středa]
07.05.2017 - 14.05.2017
11.05.2017 [čtvrtek]
07.05.2017 - 14.05.2017
11.05.2017 - 14.05.2017
12.05.2017 [pátek]
07.05.2017 - 14.05.2017
11.05.2017 - 14.05.2017
13.05.2017 [sobota]
07.05.2017 - 14.05.2017
11.05.2017 - 14.05.2017
14.05.2017 [neděle]
07.05.2017 - 14.05.2017
11.05.2017 - 14.05.2017

facebook Přidejte se k nám

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?
Anketa
Jste optimisté?
Ano (26%)
 
Ne (26%)
 
Jak kdy (47%)
 

Svátek Svátek

Dnes má svátek Blahoslav.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Často nejsou věci tak, jak bychom chtěli, aby byly
Dva z učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy. Hovořili o tom všem, co se stalo. Mezitím se k nim připojil Ježíš. Oni ho ale nejdřív nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní: „Ty jsi snad jediný, kdo v Jeruzalémě neví, co se tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izrael.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit!“ Potom jim vše začal vysvětlovat… (srov. Lk 24,13-35)
29.4.2017, 10
Celý biblický příběh o dvou učednících jdoucích do Emauz naleznete zde

 

Zklamání, rozčarování a hořkost v našem životě

Často nejsou věci tak, jak si představujeme, že by měly být…
Naší reakcí je pak mnohdy zklamání, rozčarování a hořkost. 
„Celí smutní“ se utápíme v problému, možná nadáváme, žehráme.
Kroužíme kolem sebe a kolem problému
a jakoby po spirále se zavrtáváme hlouběji a hlouběji do „deprese“. 
Ztrácíme nadhled a kontakt s realitou. 

A nakonec máme tendenci nahlížet černě  i všechno ostatní, 
protože těžké a zlé věci v našich životech mají tendenci zakrýt
i vše krásné, dobré a pozitivní, co kolem sebe máme. 
Pod pomyslnou hladinu pak navíc stahujeme i své blízké… 

 

Tři osvědčené kroky z „deprese“

Z této situace se lze dostávat třemi osvědčenými kroky. 

 

1/ Vykřič vše Bohu a naslouchej mu

Mluv o svých těžkostech, problémech a touhách s Bohem. A naslouchej mu. Neboj se při tom věci formulovat živelně, tobě přirozeným způsobem („jak ti zobák narost“). Bůh vidí do tvého srdce, ví o tvých těžkostech a zná i tvůj temperament. Proto před ním nemusíš předvádět nějaká korektní slohová cvičení. (Samozřejmě ať je to jen mezi tebou a Bohem – buď v myšlenkách, anebo na nějakém místě, kde jsi sám). Jde ale o to, aby sis nic nenechával pro sebe, někde v nitru ukryté, ale abys vše předkládal a odevzdával Bohu. Tak to dělaly všechny generace věřících. Důkazem toho jsou například žalmy…

A pak Bohu naslouchej. V tichu a v jeho slově… Čti pravidelně Bibli a pros Boha, aby skrze ni promlouval do tvého konkrétního života. I sám Ježíš úspěšně bojoval proti pokušení a proti ďáblu Božím slovem (viz Mt 4,1-11, Mk 1,12-13; Lk 4,1-13). Larry Richards ve své knize „Buď mužem“ píše, že „Ježíš nacpal Boží svaté slovo do chřtánu Satanovi a Satan ho opustil. … Ježíš šel do bitvy se Satanem a porazil ho Božím slovem. V bitvě se Satanem tak nejsme sami. … Čtěme proto pravidelně Bibli a naučme se některé verše nazpaměť, abychom mohli porazit pokušení, až se objeví“. Sami totiž mnohá pokušení nejsme schopni zvládnout. 

2/ Všímej si (i drobných) radostí

Snaž se nevidět vše černě, ale věnuj se (i drobným) radostem každodenního života. Těžkosti a temnoty života totiž mají tendenci ovládnout celé naše vnímání. Vše se nám tak pomalu zahaluje do temnoty, kde nás ovládá strach a jsme ještě více zranitelní.

Lékem na příliš „pesimistické“ vnímání světa bylo vždy v židokřesťanské tradici tzv. díkůvzdání a chvála Boha. Tedy všímání si i všeho dobrého, co nás obklopuje a všímání si dobroty a velikosti Boží, která převyšuje naše konkrétní utrpení a bolest. A nejen všímat, ale i vyslovovat a formulovat. Buď v nitru, anebo nahlas. Nebo je možné si na papír (či do mobilu) sepisovat svoje vlastní žalmy, kde je místo pro bolest, pochybnosti, strach, ale i pro touhy a úžas nad Božím dílem.

Útěchou a posilou nám je, že sám Bůh sestoupil v Ježíši Kristu do našich životních situací, sdílí je s námi, vzal všechnu naši bolest, ponížení, pokoření a beznaděj na sebe. To vše s ním bylo přibito na kříž. Pod tíhou toho všeho zemřel. Ale byl vzkříšen a i nám otevřel cestu skrze bolet ke vzkříšení a plnohodnotnému životu. A je důležité si stále uvědomovat, že Bůh má na mnohé situace našeho života Bůh jiný (a lepší) úhel pohledu než my sami. 

3/ Konej dobro
(navzdory všemu těžkému, co prožíváš)

„Doufej v Hospodina, chraň se zlého a čiň dobro,
pak se budeš těšit klidu.“ (ze Žalm 37)

Jak reaguje na stesky o těžkém životě jeden z prvních psychologů Evagrius (345–399)? Neutěšuje, nýbrž vybízí nás, abychom se řídili slovy žalmu 37: abychom se navzdory všemu těžkému spolehali na Pána, nenechali se ovlivňovat zlem a konali dobro. Tato biblická věta nás může chránit před přílišnou sebelítostí, může nás vyvádět z oplakávání sebe samého a vést k důvěryplnému a plodnému jednání, které přináší užitek jak našemu okolí, tak nakonec i nám samotným.

 

Shrnuto a podtrženo

Temnoty, těžké životní situace a zlo mají tendenci
náš život halit do temnoty "deprese", malomyslnosti a zoufalství.

Z této situace vedou tři osvědčené kroky: 

1) Všímat si všeho dobrého a krásného kolem sebe
a být vděčný (i) za maličkosti všedního dne.

2) Vše ze svého života svěřovat a odevzdávat do rukou Božích.
Jemu vylévat své srdce. A naslouchat mu.
V tichu. V jeho slově. 

3/ Nezůstat sedět se zalomenýma rukama,
ale doufat v Boha, nejednat zle a činit dobro.


K tomu ať nám pomáhá a žehná dobrý a milosrdný Bůh! 

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 

Fatima_Lisabon_Madeira

 
Nahoru